Goeie Energie

Wil jij gebruik maken van de goeie energie opgewekt door Zonneveld Best? Dat kan!

Elektrische Fiets opladen in Best

Zonneveld Best beschikt over 8 oplaadpunten voor jouw elektrische fiets waarbij de energie rechtstreeks uit de bron, ons zonneveld, wordt geleverd. Hoe gaaf is dat!? In de tussentijd kun je van de pure natuur genieten, en er zelfs van leren!

Elektrische Auto opladen in Best

Naast fietsoplaadpunten beschikt Zonneveld Best over 16 laadpalen voor jouw elektrische auto. Ook deze energie wordt rechtstreeks uit het zonneveld geleverd en is dus 100% groen. Elke paal is gevoed met 44kW dat verdeelt wordt over 2 laadpunten. Ieder laadpunt levert hiermee 22kW, wat voor een 'normale' laadpaal uitzonderlijk veel is. Het mooie is: deze 22kW hoef je niet te delen met andere auto's!

Thuis (of Zakelijk) overstappen op goeie energie van Zonneveld Best

Normaliter wordt energie opgewekt in centrales gestookt op olie, aardgas of kolen. De CO2 die hierbij vrijkomt richt veel schade aan het milieu, het klimaat en kwaliteit van lucht. De 100% groene energie die Zonneveld Best opwekt met haar zonnepanelen is via Van de Bron te gebruiken in jouw woning of zakelijk vastgoed!

Samenwerking met Van de Bron

Van de Bron is leverancier van 100% groene energie. Enkel 100% groene enerige om precies te zijn. De goeie energie die Zonneveld Best opwekt wordt teruggeleverd via het net aan Van de Bron, en is zo ook voor jou te gebruiken. De 175.000 klanten van Vandebron hebben samen al een miljoen ton CO2-uitstoot bespaard. Help jij ook mee? Je krijgt nu €100 euro korting als je met ons mee oogst aan de natuur!

Stap nu over en krijg €100,- vriendenkorting!