EINDHOVEN – De eerste stappen zijn gezet om Het Zonneveld Best te realiseren. Het veld bevindt zich aan het begin van de Eindhovenseweg-Zuid in Best, aan het einde van de Boschdijk in Eindhoven, tegen de A2 aan. Projectontwikkelaar Gerald Van Kessel laat op een veld van vijf hectare zonnepanelen aanleggen met een capaciteit van vijf megawatt. De vergunning is rond.

,,Het is wachten op de SDE-subsidie, de overheid heeft aangegeven dat de toekenning dertien weken langer op zich laat wachten. Anders was ik al in mei begonnen’’, zegt Van Kessel. ,,Maar ik verwacht dat die binnen een paar weken binnen is. Ik kan dan de panelen bestellen en hoop in september, begin oktober met de bouw te beginnen.’’

De SDE-subsidie is een regeling vanuit de overheid voor bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren zoals biomassa, geothermie, water, wind en zon. Hiermee wil de overheid de ontwikkeling van duurzame energie stimuleren.

Het heeft Van Kessel niet weerhouden om al te beginnen met de landschappelijke inpassing van het project. Wat overigens ook een voorwaarde was voor het verkrijgen van de vergunning. Vanaf de weg zal het Zonneveld nauwelijks zichtbaar zijn. Er zijn takkenwallen gemaakt, knotwilgen geplaatst en insectenhotels en vogelhuisjes. Van Kessel: ,,De hagen konden nog niet geplaatst worden, omdat we te laat in het seizoen waren. Die komen in oktober. Ik heb nu zonnebloemen en wilde bloemen gezaaid.’’ Er zijn nog plannen voor een paddenpoel, wandelgebied, pluktuin en eventueel een plek voor snelladers.

Passie

Van Kessels passie voor de natuur zit er al lang in. Zijn eigen woonhuis is verduurzaamd. Hij doneert al jaren aan verschillende goede doelen, zoals het Wereld Natuur Fonds, maar het werd nu tijd om geld en energie te steken in een project dichter bij huis. Van Kessel: ,,Je kunt wel altijd naar een ander wijzen, maar begin bij jezelf. In feite ben je het verplicht aan de volgende generatie. Alles wat ik kan doen, doe ik in stapjes. Het Zonneveld is een mooi voorbeeld dat niet alleen kapitaalkrachtige bedrijven die winst willen maken deze projecten kunnen doen. Met de subsidie en gratis zon zou iedereen dat kunnen.’’ Waarbij Van Kessel wel aangeeft dat niet iedere stuk grond geschikt is.

Voor het educatieve, informatieve en innovatieve gedeelte zijn er onder andere gesprekken gaande met de Heliconscholen die niet alleen betrokken worden bij de landschappelijke inpassing, maar ook bij het stuk duurzaamheid en energie.

Wat betreft de afnemers van de stroom zijn er onderhandelingen gaande met afnemers die 100 procent groene stroom leveren. De bedoeling is dat maar een afnemer de stroom gaat leveren. Klanten kunnen dan aangeven dat ze stroom willen van het Zonneveld.

Geschreven door: Karin Rosendaal